THÊM 1 BỆNH NHÂN THOÁT ĐƯỢC CÁI CHẾT ĐẾN TỪ XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO